Približne vrednosti investicij, dobljene na podlagi različnih ponudb slovenskih in tujih izvajalcev, so povzete iz literature in dokumentacijskih virov, vendar interpretirane na način, katerega namen je dokazati razmerje med stroški na prebivalca in kapaciteto naprav.

V vrednost investicije so všteta gradbena dela in postavitev čistilne naprave z opremo.

Tabela in slika prikazujeta primerjavo investicij dveh pogostih oblik malih čistilnih naprav:

  • naprav z aktivnim blatom in
  • precejalnikov.

Primerjava investicij v gradnjo malih čistilnih naprav glede na različne velikosti naprav

Velikost naprave

Vrednost investicije

Naprave z aktivnim blatom

Precejalniki

Skupaj [SIT]

[SIT/PE]

Skupaj [SIT]

[SIT/PE]

10 PE

1.999.674,00

199.967,40

2.880.000,00

288.000,00

50 PE

6.500.000,00

130.000,00

6.500.000,00

130.000,00

100 PE

8.700.000,00

87.000,00

9.000.000,00

90.000,00

250 PE

13.500.000,00

54.000,00

17.000.000,00

68.000,00

1000 PE

50.000.000,00

50.000,00

58.000.000,00

58.000,00

Grafični prikaz primerjave investicij v gradnjo malih čistilnih naprav glede na različne velikosti naprav

Grafični prikaz primerjave investicij v gradnjo malih čistilnih naprav glede na različne velikosti naprav