Investicijski in obratovalni stroški za tipsko čistilno napravo Sanita, nepretočno greznico in ponikovalne vode (v prvem letu, po treh letih in po desetih letih)

Za sisteme kapacitete 4 PE

ČN Sanitaâ4

Nepretočna greznica

Pretočna greznica s ponikovalnimi vodi

Vrednost začetne investicije

SIT

930.000

400.000

600.000

Stroški odvoza blata

SIT/leto

15.000

270.000

15.000

Stroški elektrike

SIT/leto

24.000

0

0

Stroški zaposlenih

SIT/leto

0*

0

0

Stroški analiz učinka čiščenja

SIT/leto

50.000

0

50.000

Skupni obratovalni stroški (brez amortizacije)

SIT/leto

89.000

270.000

65.000

Skupni stroški v prvem letu

SIT

1,019.000

670.000

665.000

Skupni stroški v treh letih

SIT

1,197.000

1,210.000

795,000

Skupni stroški v desetih letih

SIT

1,820.000

3,100.000

1,250.000

Primerjava investicijskih in obratovalnih stroškov za kompaktno čistilno napravo, ponikovalne vode in klasično greznico
* stroškov zaposlenih praktično ni, ker mora pooblaščeni vzdrževalec v vsakem primeru redno obiskovati sanitarni objekt

Grafični prikaz skupnih stroškov za tipsko čistilno napravo Sanita, nepretočno greznico in ponikovalne vode po treh in po desetih letih obratovanja