Ker je investicija v izgradnjo čistilnih naprav za večino investitorjev prevelik zalogaj, kar velja tudi za samo upravljanje in s tem povezane obratovalne stroške, je potrebno poiskati čimbolj optimalno rešitev, ki bo ustrezala slovenski in evropski zakonodaji o izpustu v vodotoke, znižala stroške na minimum in zagotavljala trajno rešitev.

V nadaljevanju sledijo kratki opisi različnih kompaktnih čistilnih naprav, prisotnih na slovenskem in tujem trgu. Podatki so dobljeni iz različnih virov odvisno od ponudnikovega načina posredovanja informacij (na podlagi pisnih ponudb podjetij, ki se ukvarjajo s projektiranjem in prodajo kompaktnih čistilnih naprav, reklamnega materiala v tiskani ali elektronski obliki in tudi ustnih poizvedb ter pridobivanja informacij).

Za celovitejšo sliko razmer oz. pestrosti ponudbe na slovenskem in tujem trgu so dodane tudi cene naprav in poraba električne energije (slednje je pri kompaktnih čistilnih napravah največkrat neizogibno), vendar pa pričujoči zgoščeni opisi ne zadostujejo pri izbiranju oz. odločanju za nakup čistilne naprave, saj se obseg ponudbe, ki se skriva za ceno, od ponudnika do ponudnika precej razlikuje. Nekatera podjetja v ceno ponudbe prištejejo poleg cene čistilne enote še gradbena dela, izdelavo potrebne dokumentacije, občasno preverjanje delovanja čistilne naprave itd. Prav tako je ponudbo potrebno izdelati glede na individualne potrebe kupca. V nadaljevanju omenjena podjetja v ta namen nudijo ustrezno svetovanje in ponudbo izdelajo na podlagi konkretnih podatkov o:

  • številu družinskih članov,
  • porabi vode/PE,
  • lastnostih in obsegu terena, kjer bi se naprava namestila,
  • morebitni obstoječi greznici itd.