Ecometec je kompaktna čistilna naprava nemškega proizvajalca, katerega zastopnik v Sloveniji je podjetje Genera. Naprava je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod enega ali več gospodinjstev. Razpon kapacitet naprav sega od najmanjših za 4 PE do 16 PE, ki so največje.

Princip delovanja male čistilne naprave Ecometec

Čistilna naprava je zasnovana v treh delih, ki si sledijo v naslednjem zaporedju:

  • mehanska stopnja v obliki primarnega usedalnika,
  • reakcijski prostor oz. aeracijski del za biološko razgradnjo organskih snovi
  • sekundarni usedalnik, v katerem se useda v biološki stopnji nastalo blato.

Surova odpadna voda doteka v primarni usedalnik, kjer se usedajo večji delci, medtem ko plavajoči delci ostanejo na površju. Mehansko očiščena voda se steka v aeracijski del, kjer razpršena in prezračevana biomasa vrši svojo funkcijo biološkega čiščenja s pomočjo mikroorganizmov. Biološko očiščena voda se nato steka v sekundarni usedalnik, kjer se ločita aktivno blato in očiščen efluent. Slednji se nato izliva v recipient. V sekundarnem usedalniku sedimentirano aktivno blato se vrača nazaj v aeracijski del. Odvečno aktivno blato se zgoščuje v primarnem usedalniku. V primeru izpada elektrike, naprava deluje kot triprekatna pretočna greznica.

Vzdrževanje male čistilne naprave Ecometec

Vzdrževanje obsega občasne preglede sistema za prezračevanje, ter odvažanje odvečnega blata iz naprave enkrat do dvakrat letno.  (38)

Učinek čiščenja male čistilne naprave Ecometec (naprave za 8 in 10 PE)

Po izkušnjah naj bi naprava ob optimalnem delovanju zagotavljala iztok v okviru vrednosti navedenih v tabeli 20.

Tabela 20 Povprečne vrednosti na iztoku iz čistilne naprave Ecometec (8 in 10 PE) v primerjavi z mejnimi vrednostmi

Parameter

Iztok

Mejna vrednost (iztok)

8 PE

10 PE

KPK [mg O2/l]

<100

<100

150

BPK5 [mg O2/l]

<20

<20

30

Suspendirane snovi [mg/l]

<30

<30

30

 

Poraba električne energije med delovanjem male čistilne naprave Ecometec (8 PE):

1,26 kWh/ dan

Poraba električne energije med delovanjem male čistilne naprave Ecometec (10 PE):

1,75 kWh/ dan

Cena male čistilne naprave Ecometec (8 PE) brez DDV:

1.722.141,00 SIT

Cena male čistilne naprave Ecometec (10 PE) brez DDV:

1.999.674,00 SIT