Učinki čiščenja v različnih tipih čistilnih naprav

Parameter

Učinek čiščenja

Dvoprekatna greznica

Triprekatna pretočna greznica

Dvoetažni usedalnik

Naprave z ozračevanjem

Precejalniki

Ponikovalni vodi

Filtrski jarki

BPK5

32%

54%

32%

85%

78%

98%

98%

Susp. snovi

55%

95%

55%

90%

81%

99%

99%

Bakterije 

50%

-

50%

94%

92%

100%

-

Iztok

Nagnit

Manj nagnit kot pri dvoprekatni greznici

Rahlo nagnit

Nenagnit

Nenagnit

Nenagnit

Nenagnit

 

Parameter

Učinek čiščenja

Primarno čiščenje

Sekundarno čiščenje

Terciarno čiščenje

Organski dušik

10 – 20%

15 - 50%

Nima učinka

Amonijeve spojine

Nima učinka

< 10%

40 – 70%                (skozi bakterijsko asimilacijo)

Nitrati

Nima učinka

Neznaten učinek

Neznaten učinek

Celotni dušik

5 - 10%

10 - 30%

30 - 70%

Celotni fosfor

Nima učinka

-

90 – 96%